Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)
 
 
 

O Přátelství

Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě.

Pravý přítel přijde když všichni odejdou.

Přítel je osoba, se kterou se odvažujeme být sám sebou.

Přítel je ten, kdo přichází, když ostatní odchází či odešli...

Opravdový přítel je ten, který k nám vstupuje do dveří právě ve chvíli, kdy z nich zbytek světa odchází.

Stůj za svým přítelem i tehdy, když víš, že nemá pravdu. Poté mu jeho konání vysvětli, ale nikdy ho nesmíš zradit, protože to je to nejhorší co můžeš udělat!!!

Přátelství může skončit láskou. Ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím...

Opravdový přítel je ten, který vezme tvou ruku a dotkne se tvého srdce...

Přátelé máme mimo jiné pro to, aby nás podrželi když se hroutíme.

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.

Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.

Nekráčej přede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná Tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.

Bez důvěry není přátelství.

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.

Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.

Nabídnout přátelství zamilovanému je jako darovat chléb žíznivému.

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel.

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.

Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí.

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.

Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem.

Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.

Přátelství je součást lidského štěstí.

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě, a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas.

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.

Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.

Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem.

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce.

Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.

Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe.

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.

Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.

Dobré jest i v pekle míti přítele.

Láska je jen nedostatek dobré vůle k přátelství.

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství.

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.