Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)
 
 
 

O Smrti a Válce

Kdo se bojí smrti už přišel o život.

Doufám v žití, ale jsem připraven zemřít.

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

Nejlepší smrt je očekávaná.

Na smrti je špatné to že je to na pořád.

Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíhou vlastního ovoce.

Když umírají koně těžce dýší, když umírá tráva usychá, když umírá slunce hasne v tiši, když umírá člověk zpívá do ticha.

Smrt může být přítěží, smrt může být vysvobození. Neproklínej ji, smiř se s ní...

Je mnoho míst kde můžete potkat spoustu lidí, ale pouze na jednom se jednou setkáme úplně všichni.

Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit prdel.

Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.

Proč je na cestě k smrti tolik zastávek, proč jde vše tak pomalu?

Jsem krutý, jsem krásný, ale jsem život!..Pláčeš? I v slzách je síla, tak jdi a žij!

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

Život je jen ubohou parodií na naše sny.

Život je boj, který stejně nikdy nevyhrajeme.

Nikdo se mne neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď neříkejte, jak mám žít...

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.

Stojí za to nebát se smrti, protože pak se nemusíš bát ničeho.

Smrt není ani dobro, ani zlo, neboť dobrem nebo zlem může být jen to, co je něčím......Smrt je odpoutáním od všech bolestí a jejich konec, přes tu hranici již naše utrpení nepřestoupí; smrt nás ukládá do onoho klidu, v němž jsme spočívali před svým narozením.

Sedět je lepší než stát, ležet je lepší než sedět, ale nejlepší je být mrtev.

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt

Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt.

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.

Chci zemřít svou vlastní smrtí.

LEX MORTIS OMNIUM LEGUM EST CERTISSIMA-zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější

Acta est fabula!-Hra skončila

Nihil est morti tam simile quam somnus -Nic se tak nepodobá smrti jako spánek.

Odi e tamo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nesvil, sed fieri sentio et excrusior. - Nenávidím a miluji. Proč tak činím, možná se ptáš. Nevím, ale cítim že to tak je a mučím se tím.

Nihil est morti tam similequam somnus -Nic se nepodobá smrti tak, jako spánek

Omnia mors aequat - Smrt všechno srovná

Mors principum est - Smrt je jenom začátek

Smrt se neřídí našimi plány.

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.

Copak může umřít, když nemá komu?

Život je nakonec potrestán smrtí.

Život je příběh s předem odhaleným koncem...

Není cesty zpět, je jen jedna cesta kupředu...

Smrt není vykoupení, ale trest, který máme už od narození za to, že jsme si dovolilil chvíli žít...

Smrt je mzdou života.

Ve víně je pravda... snad... pro mě je ale ve víně jediné: samota.

Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí.

Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.

Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.

Smrt všechno srovná.

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem.

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.

Smrt se neřídí našimi plány.

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.

Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.

Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by zasloužili žít.

Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.

Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec.

Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje, stárne.

Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.

Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se zasmál.

Je lepší zemřít pro něco než nežít pro nic.

Mdrte mori melius, quam vitam ducere mortis - Lepší je skutečně zemřít, než život vést podobný smrti.

Zemřít není všechno. Je třeba zemřít včas. Jean Paule Sartre

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít. Seneca mladší

Chci zemřít svou vlastní smrtí.

Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno, které spadne na žulu.

Boj stvořila příroda, nenávist vynalezl člověk.

Účelem válčení není padnout za svou zemi, ale přinutit nepřátele, aby padli za tu svou.

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.

Válka je iracionálním následkem pýchy, nudy a chamtivosti.

Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.

Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky?

Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce. Vím však, že ve čtvrté to budou opět klacky a kameny.

Jenom mrtví viděli konec války.

Začít válku není nic jiného než rozetnout uzel místo toho, abychom ho rozmotali.

Omnia mors aequat - Smrt všechno srovná.

Proč je na cestě k smrti tolik zastávek, proč jde vše tak pomalu?

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidí moudří tak plní pochybností.

Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by zasloužili žít.

Nihil est morti tam simile quam sommus - Nic se tak nepodobá smrti jako spánek.

Smrt není strašná: strašnou ji dělají jen strašné představy.

Miliony lidí touží po nesmrtelnosti, a při tom nevědí co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.

Mors optima est perire lacrimandum suis - Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.

Smrt může být přítěží, smrt může být vysvobození, neproklínej ji, smiř se s ní.